ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ EMBRYOCLINIC

jmigΗ επιστημονική ομάδα του Embryoclinic δημοσίευσε μια νέα μελέτη στο διεθνές περιοδικό «Journal of Minimally Invasive Gynaecology» σχετικά με την αντιμετώπιση ετερότοπων κυήσεων.
Tsakos E, Tsagias N, Dafopoulos K. J Minim Invasive Gynecol. Suggested method for the management of heterotopic cervical pregnancy leading to term delivery of the intrauterine pregnancy. Case report and literature review.
Το JMIG είναι ένα έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με διεθνές κύρος που εξειδικεύεται στην παρουσίαση Γυναικολογικών θεμάτων που αφορούν τεχνικές «ελάχιστης παρέμβασης».
Στη μελέτη έγινε παρουσίαση επιτυχούς αντιμετώπισης ενός περιστατικού, μιας σπανιότατης περίπτωσης (44 περιστατικά παγκοσμίως) ετερότοπης κύησης, ταυτόχρονη τραχηλική και ενδομήτρια εμφύτευση ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση που πραγματοποιήθηκε και αντιμετωπίστηκε από την ομάδα του Embryoclinic.
Στα πλαίσια της μελέτης, έγινε λεπτομερής αναφορά της πρωτοποριακής μεθόδου αντιμετώπισης και ανασκόπηση των περιστατικών ετερότοπης κύησης που έχουν δημοσιευθεί σε προηγούμενες επιστημονικές μελέτες. Η επιστημονική ομάδα του Embryoclinic, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, πρότεινε σαφείς οδηγίες (guidelines) για την επιτυχή αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών με στόχο τη διατήρηση της ενδομήτριας εγκυμοσύνης και τη γέννηση υγιούς παιδιού.
Η παραπάνω επιστημονική μελέτη αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης του EmbryoClinic στην έρευνα και την πρωτοπορία. Στόχος και δέσμευση μας αποτελεί η διαρκής επιστημονική πρόοδος και η εφαρμογή της σύγχρονης Ιατρικής γνώσης στους ασθενείς μας.