Εγκαταστάσεις

Η EmbryoClinic διαθέτει Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδυάζουν ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, άνεση και αισθητική.

Δωμάτια εξέτασης και συμβουλευτικής

Η EmbryoClinic παρέχει ευρύχωρα δωμάτια εξέτασης, πλήρως εξοπλισμένα για κλινική γυναικολογική εξέταση, υπερηχογραφική εξέταση και λήψη δειγμάτων με στυλεό για κολπικές και τραχηλικές παθήσεις, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μία χαλαρωτική και φιλική ατμόσφαιρα. Τα δωμάτια συμβουλευτικής διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο και ιδιωτικότητα για κατ’ιδίαν συμβουλευτική με Ιατρό, Κλινικό Εμβρυολόγο, Μαία Γονιμότητας ή/και συντονιστές ασθενών.

 

Εγκαταστάσεις ασθενών

Το δωμάτιο ανάνηψης, δίπλα στη χειρουργική αίθουσα, εξυπηρετεί και ως χώρος προεγχειρητικής προετοιμασίας ασθενών και ως χώρος μετεγχειρητικής ανάνηψης και ανάρρωσης. Με χωρητικότητα τεσσάρων κλινών και φιλική προς τις ασθενείς διάταξη, το δωμάτιο ανάνηψης αποτελεί τον κύριο σταθμό παρακολούθησης των ασθενών πριν και μετά το χειρουργείο. Για τους άνδρες ασθενείς μας, ένα ειδικά σχεδιασμένο δωμάτιο προσφέρει την απαραίτητη ιδιωτικότητα, άνεση και υγιεινή για τη διακριτική συλλογή των δειγμάτων σπέρματος.

 

Χειρουργική αίθουσα

Η πλήρως εξοπλισμένη χειρουργική αίθουσα της EmbryoClinic αξιοποιείται για τη διεξαγωγή όλων των ελάχιστα επεμβατικών διαδικασιών που σχετίζονται με την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Συγκεκριμένα, η χειρουργική αίθουσα είναι εξοπλισμένη για διακολπική ωοληψία, διαγνωστική υστεροσκόπηση, διακολπικό PRP ωοθηκών και ενδομητρίου και εμβρυομεταφορά, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν και εξειδικευμένη διορχική συλλογή σπέρματος (TESA, TESE & micro-TESE) από εξειδικευμένο Χειρουργό Ουρολόγο-Ανδρολόγο.

Όλες οι επιφάνειες της χειρουργικής αίθουσας της EmbryoClinic επενδύονται από ειδική αντιμικροβιακή επένδυση (Corian®), η οποία, σε συνδυασμό με τα αυστηρά πρωτόκολλα απολύμανσης που τηρούνται σε όλους τους χώρους της Κλινικής, εξασφαλίζουν βέλτιστες, άσηπτες συνθήκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό νάρκωση (αποκλειστική ενδοφλέβια αναισθησία), χωρίς μηχανικό αερισμό. Για σύνθετες περιπτώσεις, ή για πιο προχωρημένες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (λαπαροσκόπηση), οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε τριτοβάθμιο κέντρο, συνεργαζόμενο με την EmbryoClinic.

 

Εργαστήριο

Η κορωνίδα των εγκαταστάσεων της EmbryoClinic, το Εμβρυολογικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και πιστοποιημένο για τη διεξαγωγή όλων των διαδικασιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, σε συμφωνία με τις σύγχρονες προδιαγραφές του κλάδου. Οι άσηπτες και βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες εντός του εργαστηρίου, διατηρούνται μέσω ειδικής αντιμικροβιακής επένδυσης (Corian®) όλων των επιφανειών, σε συνδυασμό με αυστηρό έλεγχο της ποιότητας του αέρα μέσω ειδικών φίλτρων και ελέγχου θερμοκρασίας.

Καινοτόμος εξοπλισμός για τη διενέργεια υποβοηθούμενης εκκόλαψης των επωαζόμενων εμβρύων με laser και βιοψία τροφοεκτοδέρματος με laser για τη διεξαγωγή προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου (PGT) είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται επί παρουσίας ενδείξεων.

Το Εμβρυολογικό Εργαστήριο της EmbryoClinic είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εμβρυικό επωαστήρα με τεχνολογία time-lapse (GERI®). Η συσκευή αυτή εξασφαλίζει τη διατήρηση βέλτιστων συνθηκών επώασης (θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα αέρα) κατά την ανάπτυξη του εμβρύου στο εργαστήριο (στο διάστημα από την ωοληψία μέχρι την εμβρυομεταφορά), ενώ ταυτόχρονα καταγράφει όλη την πορεία της ανάπτυξής του στο μικροσκόπιο με κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Αυτές οι καταγραφές οργανώνονται σε ένα βίντεο time-lapse της ανάπτυξης του εμβρύου, όπου οι χρόνοι εμφάνισης σημαντικών οροσήμων της ανάπτυξής του, ή τυχόν αποκλίσεις από αυτά τα ορόσημα, μπορέι να παρατηρηθεί και να εκτιμηθεί από τον Εμβρυολόγο. Το σύστημα αυτό επίσης διαθέτει ενσωματωμένο αλγόριθμο Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος μπορέι να αναγνωρίσει αυτά τα ορόσημα, π[ροσφέροντας επιπρόσθετες πληροφορίες στον Εμβρυολόγο και επομένως βελτιώνοντας την ακρίβεια της αξιολόγησης της ποιότητας του εμβρύου. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές όταν γίνεται η επιλογή εμβρύου προς μεταφορά.

Το Εργαστήριο της EmbryoClinic διατηρεί ενσωματωμένο, πλήρως εξοπλισμένο Ανδρολογικό τμήμα, το οποίο πραγματοποιεί όλα αναγκαία διαγνωστικά τεστ και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που αφορούν τον άντρα. Συγκεκριμένα, το σπερμοδιάγραμμα, η καλλιέργεια σπέρματος, η βασική προετοιμασία σπέρματος και η προχωρημένη προετοιμασία σπέρματος μέσω διαλογής βασισμένης σε αρχές μικρουγρομηχανικής (ZyMot®, LensHooke®) αποτελούν τις κύριες διαθέσιμες υπηρεσίες.

Τέλος, το Εργαστήριο της EmbryoClinic είναι πλήρως εξοπλισμένο για την προετοιμασία και εκχύλιση πλούσιου σε αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) από δείγματα περιφερικού αίματος σε άσηπτες συνθήκες. Η διεξαγωγή της συλλογής, προετοιμασίες και έγχυσης του PRP αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεων της Κλινικής εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα του παραγώγου και βέλτιστα αποτελέσματα.

 

Τμήμα Συντονισμού Ασθενών

Το Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης Ασθενών βρίσκεται σε ξεχωριστή εγκατάσταση στον τρίτο όροφο και αποτελεί ένα φιλικό και ήσυχο περιβάλλον για την επικοινωνία, συμβουλευτική και καθοδήγηση ασθενών, ενώ ταυτόχρονα συνιστά την κύρια εγκατάσταση οργάνωσης και αρχειοθέτησης ιατρικών και νομικών εγγράφων.

 

Κέντρο Γυναικολογίας & Ιατρείο Μαστού

Το Κέντρο Γυναικολογίας & Ιατρείο Μαστού βρίσκονται στον πέμπτο όροφο και αποτελούν τόσο προέκταση των υπηρεσιών, όσο και ξεχωριστά, διακριτά εξωτερικά ιατρεία που εξυπηρετούν και ασθενείς χωρίς προβλήματα γονιμότητας. Τα τρία διαθέσιμα εξεταστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα για την παροχή όλων των απαραίτητων γυναικολογικών, μαιευτικών και υπηρεσιών υγείας μαστού στις υψηλότερες προδιαγραφές. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει υπερσύγχρονο υπερηχογράφο GE VolusonTM E10, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προσφέρει υψηλότερη ευκρίνεια, δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης και διαγνωστικούς αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση ασθενών ιατρείου μαστού, μαιευτικής και γυναικολογίας. Επιπρόσθετα, καθώς η καλή υγεία του τραχήλου είναι βασικό προαπαιτούμενο για όλες τις θεραπείες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στη Γυναικολογική Κλινική μας χρησιμοποιούμε το σύστημα ψηφιακής κολποσκόπησης DYSIS®, το οποίο εξασφαλίζει αντικειμενική εκτίμηση του τραχήλου, χρησιμοποιώντας ψηφιακή ανίχνευση των κακώσεων, τεχνολογία χαρτογράφησης των κακώσεων και δυνατότητα σύγκρισης των κακώσεων μία προς μία σε σύγκριση με τα αποτελέσματα προηγούμενης εξέτασης.