Ειδίκευση Μαιευτική & Γυναικολογία
Αναπαραγωγική Ιατρική
Τίτλοι MD, PhD
Τομείς Ειδημοσύνης
  • Μαιευτική
  • Γυναικολογία
  • Αναπαραγωγική Ιατρική
Γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά
Φύλο Άνδρας

Dr. Αθανάσιος Τολίκας

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
  • 2013 – σήμερα: EmbryoClinic IVF, Θεσσαλονίκη
  • 2005 – σήμερα: Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
  • 2005 – σήμερα: Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • 2005: Τίτλος Ειδικότητας στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη
  • 2000 – 2002: Ειδικότητα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ηνωμένο Βασίλειο
  • 1995: Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης