Ειδίκευση Μαιευτική & Γυναικολογία
Ιατρική & Χειρουργική Γονιμότητας
Γυναικολογική Χειρουργική
Τίτλοι MD(Hons), FRCOG, DFFP, BSCCP, SERGS
Τομείς Ειδημοσύνης
 • Μαιευτική
 • Γυναικολογία
 • Αναπαραγωγική Ιατρική & Χειρουργική
 • Υστεροσκόπηση
 • Λαπαροσκόπηση
 • Ρομποτική Χειρουργική
Γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά
Φύλο Άνδρας

Dr. Ηλίας Τσάκος

Επιστημονικός Διευθυντής
 • Ειδικός Μαιευτήρας και Γυναικολόγος
 • Ειδικός στην Αναπαραγωγική Ιατρική & Χειρουργική Γονιμότητας
 • Χειρουργός Γυναικολόγος: Λαπαροτομία, Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (λαπαροσκόπηση & Υστεροσκόπηση), Ενδοσκοπική, Ρομποτική Χειρουργική (σύστημα Da Vinci)
 • Τιμητικός τίτλος «Fellow» του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων & Γυναικολόγων
 • Ιδρυτής & Διευθυντής, Γυναικολογική Κλινική GynFert, Ίδρυση 1999 (https://www.gynfert.gr/?lang=en)
 • Ιδρυτής & Διευθυντής, EmbryoClinic IVF, Ίδρυση 2013
 • Ιδρυτής AlphaZita: Ολιστικές Υπηρεσίες Γονιμότητας, Ίδρυση 2017 (https://www.alphazita.com)
 • Ιδρυτής, MedAZ: Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Ιατρικών Δεδομένων, Ίδρυση 2021 (https://medaz.eu)
 • Διευθυντής, Τομέας Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής, Κλινική «Άγιος Λουκάς» (https://www.klinikiagiosloukas.gr/doctors/tsakos)
 • Πρόεδρος, Ελληνικής Αντιπροσωπευτικής Επιτροπής, Βρετανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (https://www.rcog.org.uk/about-us/global-network/global-membership/international-representative-committees-ircs/europe-and-central-asia/)
 • Πρόεδρος, Ελληνικής Εταιρίας Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής – ΕΡΓΕ (https://www.hergs.org/)
 • Συν-ιδρυτής & Μέλος Δ.Σ., Ελληνική Εταιρία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛΕΙΥΑ) (https://www.eleiya.gr)

 

 • 1991: Πτυχίο Ιατρικής (MD) με βαθμό «Άριστα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 1993: Δίπλωμα από την Επιτροπή Οικογενειακού Προγραμματισμού (DFFP), Ηνωμένο Βασίλειο
 • 1997: Πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση από την Βρετανική Εταιρία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP).
 • 1997: Μέλος Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (MRCOG).
 • 1998: Τίτλος Ειδικότητας Μαιευτικής & Γυναικολογίας, υπό την αιγίδα του βασιλικού Κολλεγίου μαιευτήρων και Γυναικολόγων, Ηνωμένο Βασίλειο.
 • 1998: Τίτλος Ειδικότητας Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Ελλάδα.
 • 2010: Τιμητικός τίτλος «Fellow» του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων & Γυναικολόγων
 • 2020: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη Ρομποτική Χειρουργική (Συστήματα «Da Vinci», 4η Γενιά), Intuitive, ΗΠΑ.
 • 2022: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην κατάλυση ινομυωμάτων μήτρας με ραδιοσυχνότητες.
 • 2022: Πιστοποίηση Ρομποτικής Χειρουργικής, Ευρωπαϊκή Εταιρία Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής.
 • Μαιευτική & Γυναικολογία (30+ έτη, 10 χιλ.+ ασθενείς).
 • Γυναικολογική Χειρουργική (30+ έτη, 10 χιλ.+ ασθενείς).
 • Γονιμότητα/Αναπαραγωγική Ιατρική (30+ έτη, 10χιλ.+ ασθενείς).
 • Ιατρικός Τουρισμός: ειδικός (10+ έτη, 1,500+ περιστατικό, 45+ χώρες).
 • Ιατρική Πληροφορική & Τεχνολογία: Ανάπτυξη πρωτότυπης ηλεκτρονικής βάσης ιατρικών δεδομένων με πολλαπλές λειτουργίες, η οποία βραβεύτηκε το 2022 στα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρηματικής Πρωτοτυπίας.
 • 33 επιστημονικές δημοσιεύσεις στο Google Scholar, 147 αναφορές.
 • Συμμετοχή (οργανωτική επιτροπή, παρακολούθηση) και επιστημονικές εργασίες σε 100+ Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
 • Προσκεκλημένος επιστημονικός κριτής σε πολλαπλά Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.
 • Ομιλητής σε πολλαπλά προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικές Σχολές Ιατρικής.
 • Εκπαιδευτής σε πολλαπλά θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια Γυναικολογίας.
 • Υποτροφία από το Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ιατρική Σχολή.
 • Υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (ECTS / Erasmus scheme).
 • Τελικός βαθμός «Άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Τιμητικός τίτλος «Fellow» του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων (FRCOG) για «τη συνεισφορά του στην πρόοδο της τέχνης και επιστήμης της Μαιευτικής και Γυναικολογίας».
 • Βραβείο «καλύτερης επιστημονικής παρουσίασης» στο Διεθνές Συνέδριο του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων στην Αθήνα το 2011 και στο Λονδίνο το 2022.
 • Ευρωπαϊκή Εταιρία Γονιμότητας, «Βραβείο καινοτομίας στις Υπηρεσίες Γονιμότητας», 2023.
 • Πολλαπλές βραβεύσεις και διακρίσεις από Εθνικούς και Διεθνείς θεσμούς για την αριστεία στην παροχή υπηρεσιών.