Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015 – EN 15224:2012

Το EmbryoClinc πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015 και EN 15224:2012 για την Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Γονιμότητας.

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε μετά από εκτεταμένη επιθεώρηση, από την εταιρία πιστοποιήσεων Bureau Veritas (UK), που είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο πιστοποιήσεων.

COVID SHIELD CERTIFICATION

Το EmbryoClinc έχει αξιολογηθεί και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Covid Shield για τη λειτουργία και διοίκησή του.Η πιστοποίηση απονεμήθηκε μετά από εκτεταμένη επιθεώρηση, από την εταιρία πιστοποιήσεων TUV Austria, που είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο πιστοποιήσεων.

Κατόπιν αυτού, το EmbryoClinic παρέχει υπηρεσίες υψηλής ασφάλειας για τους ασθενείς του και το προσωπικό του.