Δωρεά σπέρματος/εμβρύου

Στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος, τα ωάρια της γυναίκας γονιμοποιούνται από σπέρμα που έχει δωριστεί από έναν υγιή δότη. Το πρόγραμμα αυτό συχνότερα προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ζευγάρια με επί το πλείστον υπογονιμότητα ανδρικού παράγοντα, όπου το σπέρμα του συντρόφου έχει δείξει πολλές ανωμαλίες κατά την εκτίμηση.
  • Ζευγάρια με πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαιτίας ανδρικού παράγοντα υπογονιμότητας.
  • Για ζευγάρια όπου ο σύντροφος πάσχει από κάποιου είδους μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας και η χειρουργική λήψη σπέρματος από τον όρχι ήταν ανεπιτυχής ή μη ενδεδειγμένη.
  • Για άντρες με ιστορικό βασεκτομής (χειρουργικής επέμβασης αντισύλληψης).
  • Για γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την οικογένειά τους χωρίς σύντροφο.
  • Για ομόφυλα ζευγάρια γυναικών.

 

Το πρόγραμμα δωρεάς εμβρύων περιλαμβάνει τη μεταφορά και εμφύτευση ήδη υπάρχοντων εμβρύων. Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται για:

  • Ζευγάρια με συνδυασμένη αντρική και γυναικεία υπογονιμότητα.
  • Για γυναίκες με υπογονιμότητα που επιθυμούν να ξεκινήσουν την οικογένειά τους χωρίς σύντροφο.
  • Για ομόφυλα ζευγάρια γυναικών με υπογονιμότητα.