Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Η κρυοσυντήρηση, ή «πάγωμα» πιο απλά, των ωαρίων, είναι ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς τεχνικές διατήρησης γονιμότητας. Περιλαμβάνει τη συλλογή και κρυο-συντήρηση πολλαπλών ωαρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά. Η λογική πίσω από αυτό βασίζεται στο γνωστό γεγονός της πτώσης της ποιότητας, του αριθμού και του δυναμικού γονιμότητας των ωαρίων με την αύξηση της ηλικίας, καθώς και της αύξησης του κινδύνου για εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών, με αμφότερες τις τάσεις να επιδεινώνονται περισσότερο μετά την ηλικία των 35 ετών. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων επιτρέπει την ασφαλή και χωρίς απώλειες διατήρηση των υψηλής ποιότητας ωαρίων της μικρότερης αναπαραγωγικής ηλικίας και τη χρήση τους αργότερα στη ζωή τηε γυναίκας, με βελτιωμένα ποσοστά επιτυχίας.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων μπορεί να προταθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Νέες γυναίκες χωρίς σύντροφο, οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν τα ωάριά τους για χρήση μετέπειτα στη ζωή, οπότε και θα έχουν βρει σύντροφο για να ξεκινήσουν την οικογένειά τους ή επιλέξουν να ξεκινήσουν οικογένεια με δωρεά σπέρματος.
  • Γυναίκες που βρίσκονται ήδη σε σχέση αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν οικογένεια αργότερα στη ζωή τους.
  • Γυναίκες που πρέπει να υποβληθούν σε αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή εξαιτίας κακοήθειας και δεν έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.
  • Γυναίκες που πρέπει να λάβουν χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή άλλη θεραπεία με χρόνια λήψη, η οποία μπορεί να αποβεί τοξική για τις ωοθήκες.

Η διαδικασία της κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι πολύ απλή και βελτιστοποιημένη. Ξεκινάει με την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου προετοιμασίας για την ανάπτυξη των ωοθυλακίων, τα οποία περιέχουν τα ωάρια τα οποία θα συλλεχθούν. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια απλής παρακολούθησης και συλλογής των ωαρίων κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού κύκλου, ή με την εφαρμογή ήπιας διέγερσης ή με τη κανονική διέγερση. Γενικά, επιλέγεται συνηθέστερα η τρίτη επιλογή για να συλλεχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ωαρίων με τους λιγότερους δυνατούς κύκλους, ωστόσο η επιλογή μεθόδου μπορεί να εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες όπως ιατρικές ενδείξεις, αριθμός επιθυμητών ωαρίων και φυσικά τη δική σας επιθυμία.

Τα ωάρια που έχουν συλλεχθεί, κατόπιν υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο και σε κρυοσυντήρηση στο εργαστήριο, με τη χρήση της μεθόδου της υαλοποίησης για την κατάψυξή τους. Η μέθοδος αυτή προέκυψε από πολλά χρόνια επιστημονικών μελετών, οι οποίες έδειξαν επανειλημμένως πως μπορεί να διατηρήσει γενετικό υλικό άθικτο για πολλά χρόνια, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τα ωάρια. Μελέτες έχουν επίσης δείξει πως η ποιότητα των ωαρίων, τα ποσοστά γονιμοποίησης και τα ποσοστά κυήσεων είναι παρόμοια με αυτά των φρέσκων ωαρίων και φυσικά καλύτερα από αυτών των φρέσκων ωαρίων της γυναίκας προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι πιο αποτελεσματική όταν συμβαίνει στην ηλικία των 35 ετών ή νωρίτερα, όταν και η ποιότητα των ωαρίων είναι η καλύτερη, ωστόσο δεν υπάρχουν θεσπισμένα συγκεκριμένα όρια. Ως γενικός κανόνας ισχύει πως η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι πιο αποτελεσματική όσο νεότερη είναι η γυναίκα.