Παρένθετη μητρότητα

Η παρένθετη μητρότητα αποτελεί το πιο προχωρημένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα γονιμότητας που προσφέρει η EmbryoClinic. Περιλαμβάνει τη μεταφορά και εμφύτευση ενός εμβρύου στη μήτρα της παρένθετης μητέρας, μίας γυναίκας η οποία δεν έχει κάποια βιολογική συγγένεια με το έμβρυο. Η παρένθετη μητέρα κυοφορεί και γεννάει το μωρό, το οποίο, πρέπει νομικά να παραδοθεί στους προτιθέμενους γονείς. Σε μερικές περιπτώσεις, η παρένθετη μητρότητα μπορεί να συνδυαστεί με δωρεά ωαρίων ή/και δωρεά σπέρματος/εμβρύου.

Στην Ελλάδα, η παρένθετη μητρότητα εφαρμόζεται αλτρουιστικά, δηλαδή πρόκειται για υπηρεσία που δεν γίνεται να αγοραστεί από οποιονδήποτε, παρά μόνο μπορεί να εφαρμοστεί εάν πληρούνται ορισμένες ιατρικές ενδείξεις, με την καταβολή ενός ποσού για αποζημίωση της παρένθετης μητέρας. Τέτοιες ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Απουσία λειτουργικής μήτρας, είτε συγγενής (Σύνδρομο MRKH) ή επίκτητη (υστερεκτομή).
 • Μήτρα με σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες (συγγενείς ανωμαλίες μήτρας, υποπλασία, εκτενές σύνδρομο Asherman κλπ), οι οποίες είτε δεν επιδέχονται χειρουργικής αποκατάστασης ή η χειρουργική αποκατάσταση έχει αποτύχει ή δεν ενδεικνυόταν. Είναι σημαντικό πριν την επιλογή παρένθετης μητρότητας, να έχει διερευνηθεί η επιλογή της χειρουργικής γονιμότητας.
 • Χρόνιες νόσοι (αυτοάνοσες, μεταβολικές, νευρολογικές κτλ) εκτός του αναπαραγωγικού συστήματος ενδεχομένως οδηγήσουν σε κύηση υψηλού κινδύνου ή αποτελούν αντενδείξεις για εγκυμοσύνη.
 • Ιστορικό απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών από προηγούμενη εγκυμοσύνη, οι οποίες ενδεχομένως έχουν αυξημένη πιθανότητα υποτροπής σε επόμενη κύηση, όπως σοβαρή προ-εκλαμψία νωρίς στην κύηση, εκλαμψία, σύνδρομο HELLP, φλεβοθρόμβωση ή/και πνευμονική εμβολή κλπ.
 • Επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης ή/και αποβολές, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλους παράγοντες πέρα από τη μήτρα, όπως χαμηλή ποιότητα των μεταφερόμενων βλαστοκύστεων. Εξατομικευμένη εκτίμηση επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις και πριν ακόμη εξεταστεί το ενδεχόμενο της παρένθετης μητρότητας, συστήνεται η διερεύνηση της έγχυσης PRP ως απλούστερης μεθόδου αντιμετώπισης.

Οι υποψήφιες γυναίκες για το ρόλο της παρένθετης μητέρας πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια:

 • Πρέπει να είναι από 25 έως 45 έτη.
 • Πρέπει να διαθέτουν αποδείξεις καλής αναπαραγωγικής λειτουργίας, δηλαδή να έχουν δική τους οικογένεια.
 • Εάν είναι παντρεμένες, πρέπει να έχουν τη συναίνεση του συζύγου τους για την έγγραφη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 • Πρέπει να βρίσκονται σε μία καλή κατάσταση γενικής υγείας κατά την αρχική ιατρική εκτίμηση.
 • Πρέπει να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Πρέπει να μην έχουν καμία βιολογική συγγένεια με το έμβρυο.
 • Πρέπει να είναι πρόθυμες να συνάψουν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία με τους προτιθέμενους γονείς και να υπακούσουν πλήρως τους όρους της.

Η Ελληνική Νομοθεσία επιβάλει η δικαστική απόφαση για τα δικαιώματα κηδεμονίας του παιδιού που θα γεννηθεί μέσω της διαδικασίας της παρένθετης μητρότητας να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Αυτό το προαπαιτούμενο προστατεύει νομικά και τις δύο πλευρές και εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή έκβαση και για τις δύο. Από τη στιγμή που το παιδί γεννηθεί, η παρένθετη μητέρα δεν έχει κανένα δικαίωμα στην κηδεμονία του.