IVF με κανονική διέγερση

Πρόκειται για την «κλασσική» μέθοδο διέγερσης ωοθηκών και την κύρια τεχνική που χρησιμοποιείται για τις περισσότερες γυναίκες και ζευγάρια που αναζητούν υπηρεσίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ωοθηκικής διέγερσης με σκοπό την επιστράτευση και την επαγωγή της ανάπτυξης πολλαπλών ωοθυλακίων, οδηγώντας στη συλλογή πολλών ωαρίων κατά την ωοληψία.

Η κανονική διέγερση σαν διαδικασία έχει αρκετά διαφορετικά βήματα:

 • Βασικός διαγνωστικός έλεγχος
  Ένα σύνολο εξετάσεων αναπαραγωγικής υγείας, οι οποίες εκτιμούν την κατάσταση της υγείας σας και προσδιορίζουν την ιδανική μέθοδο διέγερσης για εσάς.
 • Υπερηχογραφικός και ορμονικός έλεγχος αναφοράς
  Πρόκειται για εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην αρχή του έμμηνου κύκλου για να προσδιορίσουν την αρχική κατάσταση και λειτουργία των ωοθηκών, να επιβεβαιώσουν την παρουσία βέλτιστων αρχικών συνθηκών Για την έναρξη της διέγερσης, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την απόκριση των ωοθηκών στη διέγερση και να παρέχουν πληροφορίες για την εξατομίκευση της δοσολογίας.
 • Ωοθηκική διέγερση
  Διέγερση με τη χρήση υποδόριων ενέσεων γοναδοτροπινών ή/και από του στόματος φάρμακα.
 • Παρακολούθηση του κύκλου
  Πραγματοποίηση μέσω διακολπικής υπερηχογραφίας και ορμονικών μετρήσεων. Οι μετρήσεις αυτές επιτρέπουν τη συνεχή αξιολόγηση της προόδου του κύκλου και επιτρέπουν μικρές προσαρμογές, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστο αποτέλεσμα. Η παρακολούθηση γίνεται όλο και στενότερη όσο ο κύκλος προχωράει.
 • Ανταγωνιστής GnRH
  Χορηγείται ενέσιμος ανταγωνιστής GnRH για να αποφευχθεί η πρόωρη ωορρηξία πριν την ολοκλήρωση της διέγερσης.
 • Πυροδότηση της ωορρηξίας
  Όταν τα πιο πολλά θυλάκια έχουν επιτύχει επαρκή ανάπτυξη, πραγματοποιείται πυροδότηση της ωορρηξία ώστε να επιτευχθεί η τελική ωρίμανση και η ωοληψία προγραμματίζεται αναλόγως.
 • Ωοληψία
  Η ωοληψία είναι μία ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η οποία ενέχει την αναρρόφηση του ωοθυλακικού υγρού, το οποίο περιέχει τα ώριμα ωοθυλάκια. Πραγματοποιείται υπό ήπια, ενδοφλέβια αναισθησία και δεν απαιτεί διασωλήνωση και μηχανικό αερισμό. Τα ωοθυλάκια συλλέγονται διακολπικά με χρήση λεπτής βελόνα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
 • Το επόμενο βήμα
  Τα συλλεγμένα ωοθυλάκια κατόπιν γονιμοποιούνται με τη χρήση IVF ή ICSI. Εναλλακτικά, τα συλλεγμένα ωάρια μπορούν να κρυοσυντηρηθούν στα πλαίσια της συντήρησης γονιμότητας.
 • Στο Εργαστήριο
  Τα έμβρυα επωάζονται σε συνθήκες που προσομοιάζουν το φυσικό ενδομήτριο περιβάλλον και παρακολουθείται ο ρυθμός ανάπτυξής τους και η τελική τους μορφολογική ποιότητα. Σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου για χρωμοσωμικές ή άλλες γενετικές ανωμαλίες, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχου PGT σε αυτό το σημείο.
 • Εμβρυομεταφορά
  Τα επωαζόμενα έμβρυα μεταφέρονται την 3η ή την 5η ημέρα (στάδιο βλαστοκύστης) επώασης στο εργαστήριο (φρέσκια εμβρυομεταφορά). Η εμβρυομεταφορά είναι μία ανώδυνη διαδικασία και συνήθως πραγματοποιείται χωρίς αναισθησία. Περιλαμβάνει την μεταφορά του εμβρύου άμεσα εντός της ενδομήτριας κοιλότητας μέσω ενός ειδικού καθετήρα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
 • Κρυοσυντήρηση εμβρύων
  Τα υπολειπόμενα έμβρυα μπορούν να κρυοσυντηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προσπάθειες, έπειτα από μία διαδικασία απόψυξης και προετοιμασίας (παγωμένη εμβρυομεταφορά). Εναλλακτικά, σε IVF σε κανονική διέγερση, όπου η φρέσκια εμβρυομεταφορά μπορεί να αντενδείκνυται ή να μην είναι επιθυμητή, τα έμβρυα που προκύπτουν μπορούν όλα να κρυοσυντηρηθούν για μελλοντική χρήση (πρωτόκολλο freeze-all).

Η IVF σε κύκλο κανονικής ωοθηκικής διέγερσης ενδείκνυται για τις περισσότερες περιπτώσεις υπογονιμότητας ως μια αποτελεσματική λύση, συγκεκριμένα για άτομα ή ζευγάρια με:

 • Υπογονιμότητα σαλπιγγικού παράγοντα (οι σάλπιγγες είναι κλειστές ή έχουν αφαιρεθεί σε χειρουργείο)
 • Υπογονιμότητα ωοθηκικού παράγοντα (επηρεασμένη ωοθηκική λειτουργία)
 • Υπογονιμότητα ανδρικού παράγοντα (σε αυτή την περίπτωση συστήνεται και η ICSI)
 • Προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες με εφαρμογή IUI
 • Ανεξήγητη υπογονιμότητα

Η σύγχρονη IVF σε κανονική διέγερση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Μεγαλύτερος αριθμός ωαρίων ανά κύκλο (μείωση του αριθμού των απαραίτητων κύκλων σε σχέση με τις άλλες επιλογές)
 • Διαθεσιμότητα πολλαπλών εμβρύων για μεταφορά
 • Επιλογή κρυοσυντήρησης πλεοναζόντων εμβρύων για μελλοντικές προσπάθειες χωρίς επανάληψη ωοληψίας
 • Τα σύγχρονα πρωτόκολλα έχουν πρακτικά εξαφανίσει τις παρενέργειες και την επιπλοκή του συνδρόμου ωοθηκική υπερδιέγερση.