Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού

Πρόκειται για μια πιο εξελιγμένη τεχνική, η οποία αποσκοπεί στη διαφύλαξη του αναπαραγωγικού δυναμικού του άντρα. Είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή για διατήρηση γονιμότητας σε προεφηβικά αγόρια που πρέπει να υποβληθούν σε γοναδοτοξική θεραπεία (χειρουργείο, χημειοθεραπεία κλπ) πριν τη σεξουαλική τους ωριμότητα.

Πέρα από αυτό, η κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανδρών με σοβαρή αζωοσπερμία, όπου ενδείκνυται η ορχική βιοψία. Το υλικό της βιοψίας υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία στο Ανδρολογικό Εργαστήριο και αξιοποιήσιμο σπέρμα συλλέγεται, το οποίο μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί άμεσα για γονιμοποίηση ωαρίου, είτε να κρυοσυντηρηθεί για χρήση στο μέλλον, ειδικά επί παρουσίας πολλαπλών παραγόντων κινδύνου για τη γονιμότητα, καθώς μελλοντικές βιοψίες πιθανότατα δε θα είναι όλο και λιγότερο αποδοτικές.