Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι ένας τρόπος να διασφαλίσετε τη φύλαξη υγιούς, γόνιμου σπέρματος σε σταθερές συνθήκες για μελλοντική χρήση. Μελέτες έχουν δείξει πως δυστυχώς η ποιότητα του σπέρματος γενικά φθίνει σε επίπεδο πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου, με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, το υπερβολικό άγχος και τη μόλυνση του περιβάλλοντος να αποτελούν πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανδρική γονιμότητα. Η πολύωρη εργασία σε καθιστή θέση, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το αυξημένο καθημερινό άγχος είναι μόνο μερικοί από τους πολλούς παράγοντες κινδύνου, η επίδραση των οποίων επιδεινώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

Επομένως, η λήψη πρωτοβουλίας για την ανδρική γονιμότητα όσο το δυνατόν νωρίτερα και η προετοιμασία ενός εφεδρικού σχεδίου μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή επιπρόσθετων διαδικασιών, μαζί με το σχετιζόμενο κόστος και ταλαιπωρία και ταυτόχρονα να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Άντρες που επιθυμούν να καθυστερήσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό αλλά επιθυμούν να διατηρήσουν το δυναμικό γονιμότητας της νεότερης ηλικίας και να αποφύγουν τις συσσωρευτικές επιπτώσεις της γήρανσης και του τρόπου ζωής στην ποιότητα του σπέρματος.
  • Άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργείο στους όρχεις ή τον προστάτη, παρεμβάσεις οι οποίες έχουν συσχετιστεί με επιβλαβείς επιπτώσεις στην παραγωγή και τη λειτουργικότητα του σπέρματος.
  • Άνδρες που πρόκειται να λάβουν χημειοθεραπεία στα πλαίσια αντικαρκινικής θεραπείας ή που πρόκειται να λάβουν ακτινοθεραπεία στην πυελική χώρα.
  • Άνδρες με επαγγελματική έκθεση σε χημικές ουσίες, υπερβολική ζέστη και ακτινοβολία.
  • Άνδρες με προοδευτικά επιδεινώμενες παραμέτρους ποιότητας σπέρματος και σεξουαλικής λειτουργίας.