Ορμονικός έλεγχος

Πρόκειται για ένα σύνολο εξετάσεων περιφερικού αίματος, οι οποίες αποσκοπούν στην εκτίμηση του αναπαραγωγικού δυναμικού του άνδρα. Αρκετές ορμόνες που παράγονται από το σώμα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παραγωγή σπέρματος (σπερματογένεση) αλλά και στην παραγωγή άλλων ορμονών και ουσιών, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν ή ρυθμίζουν την παραγωγή σπέρματος.

Εξεταζόμενες Ορμόνες

Η Τεστοστερόνη είναι η κύρια ορμόνη του φύλου στους άνδρες. Τιμές κάτω των φυσιολογικών μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη γονιμότητα, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγή σπέρματος και δυνητικά προκαλώντας επίσης σεξουαλικές δυσλειτουργίες, όπως απώλεια της λιμπίντο, και ακόμη και στυτική δυσλειτουργία.

Αν και θεωρείται η κύρια ορμόνη των γυναικών, η οιστραδιόλη παίζει σημαντικό ρόλο και στη λειτουργία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος. Αν και ανιχνεύεται μόνο σε μικρές συγκεντρώσεις στους άνδρες, η οιστραδιόλη συνεισφέρει στη διαδικασία της σπερματογένεσης και επομένως εξετάζεται.

Τα επίπεδα της FSH εξετάζονται τυπικά σε άνδρες οι οποίοι έχουν χαμηλή συγκέντρωση ή και κινητικότητα σπέρματος. Η FSH συνεισφέρει σημαντικά στη σπερματογένεση και στην επαρκή διατήρηση των σπερματοζωαρίων στα σπερματικά σωληνάρια μέχρι την εσπερμάτισή τους.

Η ορμόνη αυτή διεγείρει την παραγωγή τεστοστερόνης από εξειδικευμένα κύτταρα στους όρχεις, η οποία με τη σειρά της βοηθάει στη σπερματογένεση.

Αναγκαία για την σωστή θυρεοειδική λειτουργία, εάν η TSH είναι χαμηλή, μπορεί όχι μόνο να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα, αλλά να προκαλέσει επιπλέον μια πληθώρα άλλων προβλημάτων, βασισμένα στην επιρροή στη θυρεοειδική λειτουργία.

Αυξημένη προλακτίνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία και υγεία του όρχι, οδηγώντας σε παθολογικές παραμέτρους στο σπερμοδιάγραμμα και μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης, οδηγώντας τελικά στην υπογονιμότητα.