Τι προσφέρουμε

Υπηρεσίες

Η EmbryoClinic προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε ζευγάρια ή άτομα, σύμφωνα με τις νεότερες, επιστημονικά τεκμηριωμένες ιατρικές οδηγίες και πρακτικές.

Έλεγχος γονιμότητας για τη γυναίκα

Το απαραίτητο βήμα πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή σας στη δημιουργία οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά διαγνωστικά τεστ για την κατάσταση της γονιμότητάς σας, της γενικής σας υγείας και της καταλληλότητάς σας για θεραπεία.

 • Εργαστηριακός έλεγχος
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • Γενετικός έλεγχος
 • Ενδοσκοπικός έλεγχος
IUI

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) είναι μία απλή θεραπευτική επιλογή, με ελάχιστα φάρμακα, που περιλαμβάνει την άμεση έγχυση προετοιμασμένου σπέρματος στην κοιλότητα της μήτρας.

 • Πετυχημένη θεραπεία πρώτης γραμμής
 • Εξαιρετική για περιπτώσεις ανδρικής ή αγνώστου παράγοντα υπογονιμότητας
 • Ελάχιστα φάρμακα – μειωμένο κόστος
 • Απλή, ανώδυνη διαδικασία
IVF/ICSI

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή/και η ενδοκυττάρια έγχυση σπέρματος (ICSI) είναι η κορωνίδα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και αρκετά επιτυχείς μέθοδοι. Στην EmbryoClinic προσφέρουμε εξατομικευμένα πρωτόκολλα θεραπείας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 • IVF σε φυσικό κύκλο
 • IVF με ήπια διέγερση
 • IVF με κανονική διέγερση
Χειρουργική Γονιμότητας

Ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες που προσφέρουν ανακούφιση των συμπτωμάτων και βελτίωση της γονιμότητας μέσω αντιμετώπισης ανατομικών αιτιών υπογονιμότητας, όπως ενδομητρίωση και ινομυώματα μήτρας.

 • Λαπαροσκόπηση
 • Υστεροσκόπηση
 • Ρομποτική Χειρουργική
Δωρεά ωαρίων

Ένα πρόγραμμα με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας το οποίο περιλαμβάνει χρήση ωαρίων από μία δότρια και γονιμοποίηση αυτών με το σπέρμα του συντρόφου ή δότη.

 • Ανώνυμη/επώνυμη
 • Ενδελεχής έλεγχος δοτριών
 • Ελαστικό πρόγραμμα επισκέψεων
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
Παρένθετη μητρότητα

Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταφορά του εμβρύου στη μήτρα της παρένθετης μητέρας, η οποία δεν έχει καμία βιολογική συγγένεια με αυτό.

 • Αλτρουιστική παρένθετη μητρότητα
 • Αυστηρά κριτήρια επιλογής παρένθετων
 • Επιμελής παρακολούθηση της κύησης
 • Ασφαλής τοκετός σε καταρτισμένο κέντρο
Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Βελτιώστε τις πιθανότητες επιτυχίας της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο μέλλον, εάν τη χρειαστείτε. Μεριμνήστε σήμερα γιο το αύριο μέσω της συντήρησης υγιών και γόνιμων ωαρίων.

 • Ασφαλής διαδικασία
 • Εφεδρικό σχέδιο
 • Μακροπρόθεσμη κρυοσυντήρηση
 • Ασφαλές για τα ωάρια
Έλεγχος γονιμότητας για τον άνδρα

Ένα σύνολο πολλών διαφορετικών τεχνικών και επιλογών για την εκτίμηση της ποιότητας του σπέρματος και την υποβοήθηση της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού πλάνου θεραπείας γονιμότητας.

 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Καλλιέργεια σπέρματος
 • Ορμονικός έλεγχος
 • Κατακερματισμός DNA
 • Γενετικός έλεγχος
Ορχική συλλογή σπέρματος

Προχωρημένη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική για να προσπελαστεί η ανάγκη εκσπερμάτισης και να συλλεχθεί το σπέρμα άμεσα από τους όρχεις, σε σοβαρές περιπτώσεις αζωοσπερμίας.

 • TESA
 • TESE
 • Micro-TESE