fbpx
EmbryoClinic | FERTILITET
At EMBRYOCLINIC we join forces to provide quality of care and fertility services customized to our patients. We are committed to effectiveness, safety and excellence. EmbryoClinic’s Medical Team was established in 1999 and its extensive experience is a guarantee for success in an ethical and safe environment. Cutting edge medical technology is used and current medical protocols applied in accordance to the latest international guidelines.
fertility, infertility, female fertility, male fertility, female infertility, male infertility, boost your fertility, Endometriosis, Pelvic infection, ovarian surgery, Irregular menstrual cycle, amenorrhoea, Chronic testicular pain, hormonal evaluation, semen analysis, Intrauterine insemination, IUI, IVF, in vitro fertilisation, Assisted Reproduction, Ovulation induction, STAGES OF IVF, Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI, Assisted Hatching, AH, Percutaneous Epidydimal Sperm Aspiration, PESA, Testicular Sperm Extraction, TESE, Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD, Donor Eggs, ecoIVF, mini IVF, Natural cycle IVF, mild stimulation IVF, Egg Sharing, Fertility preservation, SPERM DONATION, EGG DONATION, HOLISTIC APPROACH, fertility massage, fertility nutrition, fertility acupuncture
25732
page-template-default,page,page-id-25732,page-parent,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-4.4.1533193858,select-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

ŽENSKI STERILITET

Prva menstruacija (menarha) javlja se u periodu od 12 do 13. godine i prestaje sa menopauzom, oko 50. godine.

Iako žene mogu začeti bilo kog dana svog mentrualnog ciklusa, plodnost je na svom vrhuncu u periodu između dva dana pre i dva dana nakon ovulacije. Ovaj „prozor“ varira među ženama, kao i od ciklusa do ciklusa jedne žene.

Jajna ćelija može biti oplođena do dva dana nakon ovulacije. Spermatozoidi mogu da prežive 2 do 3, a najviše do 5 dana u ženskom reproduktivnom sistemu.

Ovi parametri su bitni za parove čija se kontracepcija zasniva na kalendarskom praćenju.

Verovatnoća da žena začne zasniva se na njenoj starosnoj dobi:

 • 30 godina

  • 75% začeća u roku od godinu dana
  • 91% začeća u roku od 4 godine

 • 35 godina

  • 66% začeća u roku od godinu dana
  • 84% začeća u roku od 4 godine

 • 40 godina

  • 44% začeća u roku od godinu dana
  • 64% začeća u roku od 4 godine

Kao opšte pravilo preporučuje se da se par posavetuje sa stručnjakom za sterilitet ako pokušava da začne u toku jedne godine bez uspeha. Ako postoji istorija pobačaja ili ginekoloških zahvata, potrebno je javiti se lekaru i ranije. To važi i za žene starije od 35 godina.

 

MUŠKI STERILITET

Starije doba kod muškaraca je povezano sa smanjenim volumenom sperme, manjom gustinom sperme (oligospermija), samnjenom pokretljivošću (astenospermija) i abnormalnom morfologijom (teratozoospermia).

• Kod muškaraca od 20 do 39 godina, 90% semenih kanala sadrži zrelu spermu.
• Kod muškaraca od 40 do 69 godina 50% semenih kanala sadrži zrelu spermu.
• Kod muškaraca preko 80 godina, 10% semenih kanala sadrži zrelu spermu.