fbpx
CEO EmbryoClinic IVF
Član udruženja EMEIΣ (Naučno Mastološko udruženje- lečenje i podrška).
Član udruženja EUSMA (European Society of Breast Cancer Specialists = Evropsko udruženje specijalista za rak dojke).
Član udruženja ISS (International Surgical Society = Međunarodno udruženje specijalista hirurga).
Doktorirala na Medicinskom fakultetu, Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini.
Studirala je Međunarodni zdravstveni menadžment na Univerzitetu u Sheffieldu.
Dobila je titulu hirurga dojke od Evropskog komiteta za hirurgiju dojke (FEBS).
Dobila specijalizaciju opšte hirurgije u opštoj bolnici Ippokrateio u Solunu.
Studirala je na Medicinskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu.