fbpx
KLINIČKI EMBRIOLOG
2017 – danas Embryoclinic IVF, Solun
2015 – 2017 NEWLIFE IVF, Solun
2002 – 2015 ΙΑΚΕΝΤRΟ IVF, Solun
2017 Doktorat, Demokritus univerzitet u Trakiji, Odsek medicine, Laboratorija reproduktivne fiziologije – potpomognute oplodnje
2002 Biolog, Univerzitet u Sijeni – matematika, fizika I prirodne nauke, odsek za patofiziologiju