fbpx

EmbrioKlinika

Recepcija

Ordinacija

Ordinacija za ginekološke preglede

Klinički prostori

Prostor za oporavak

Operaciona sala

Laboratorija

Soba za produkciju sperme