fbpx

Η δωρεά ωαρίων είναι η πιο συχνή θεραπεία στις εξής περιπτώσεις:

▪ Αδυναμία παραγωγής ωαρίων (πχ πρόωρη εμμηνόπαυση)
▪ Πτωχή απάντηση ωοθηκών στην φαρμακευτική διέγερση
▪ Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ωάρια των ασθενών αντικαθίστανται από ωάρια μιας νεαρής δότριας.
Έως πρόσφατα, τα ωάρια αυτά προέρχονταν από γυναίκες που υποβάλλονταν σε θεραπεία ταυτόχρονα με τη λήπτρια.
Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της μεθόδου της «υαλοποίησης», έχουν δημιουργηθεί «τράπεζες» ωαρίων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαθεσιμότητας ωαρίων για δωρεά.

Η εμπειρία και τα καλά αποτελέσματα καθιστούν τη μέθοδο αυτή μία από τις καθιερωμένες θεραπευτικές επιλογές για ορισμένη κατηγορία ζευγαριών.
Στην Ελλάδα, υπάρχει Νομοθεσία που υπαγορεύει τους κανόνες και τις διαδικασίες της δωρεάς ωαρίων (Ν 3305/2005).

 

Διαμοιρασμός Ωαρίων μεταξύ υπογόνιμων ζευγαριών (egg sharing)

Ορισμένα ζευγάρια, που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση επιλέγουν γραπτώς να δωρίσουν τα ωάρια που ενδέχεται να περισσέψουν σε άλλο υπογόνιμο ζευγάρι.
Στην περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έμβρυα καλής ποιότητας, αυτά μπορούν να κρυοσυντηρηθούν.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΤΡΙΕΣ

Κάθε γυναίκα μέχρι την ηλικία των 35 ετών, η οποία είναι υγιής και έχει υγιές ιστορικό μπορεί, θεωρητικά, να γίνει δότρια ωαρίων.
Οι υποψήφιες δότριες συμπληρώνουν ένα ιατρικό ιστορικό καθώς και γενετικό ερωτηματολόγιο και, στη συνέχεια, υποβάλλονται σε εκτενείς εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, η δωρεά μπορεί να είναι μόνο ανώνυμη και το ανώτατο ηλικιακό όριο της λήπτριας είναι τα 50 έτη.

Οι δότριες λαμβάνουν μια αποζημίωση σύμφωνα με την Νομοθεσία για τα φάρμακα και τα έξοδά τους.
Ωστόσο, η απόφαση των περισσότερων γυναικών να γίνουν δότριες πηγάζει από την επιθυμία να βοηθήσουν άλλα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους – να γίνουν γονείς.
Ο Ελληνικός νόμος απαιτεί ότι η δωρεά ωαρίων παραμείνει ανώνυμη. Οι δότριες συνήθως έρχονται σε επαφή με το Κέντρο από διάφορες πηγές. Κάθε πιθανή δότρια υποβάλλεται σε λεπτομερή ιατρικό και ψυχολογικό έλεγχο πριν αυτή γίνει αποδεκτή στο πρόγραμμα του Κέντρου.
Συνήθως, οι ιατρικές πληροφορίες για τις δότριες είναι περισσότερες από αυτές που απαιτούνται για τις λήπτριες.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΩΑΡΙΩΝ

ΔΟΤΡΙΑ

1. Φαρμακευτική διέγερση ωοθηκών για παραγωγή ωαρίων

Όπως σε ένα τυπικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι δότριες ωαρίων λαμβάνουν φάρμακα γονιμότητας για 10 – 20 μέρες , ανάλογα με την περίπτωση.
Κατά τη διάρκεια αυτή, γίνονται συχνές εξετάσεις αίματος και υπερηχογραφικός έλεγχος. Σε αυτήν την περίοδο, η δότρια μπορεί να εργάζεται και να έχει φυσιολογικές δραστηριότητες.
Συνιστάται υγιής διατροφή και τρόπος ζωής (αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ κλπ).
Μόλις τα ωάρια έχουν ωριμάσει, χορηγείται ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) και σε 34-36 ώρες προγραμματίζεται η ωοληψία.

2. Ωοληψία

Η ωοληψία γίνεται περίπου 34-36 ώρες μετά τη χορήγηση της h-CG.
Χορηγείται μια ελαφρά ενδοφλέβια νάρκωση και η διαδικασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά, με επιπλέον 1-2 ώρες παραμονή στο Κέντρο.

ΛΗΠΤΡΙΑ

1. Προετοιμασία της μήτρας για εμφύτευση

Χορηγούνται ορμόνες στην λήπτρια που θα προετοιμάσουν τη μήτρα για να δεχτεί τα έμβρυα και να υποστηρίξει μια εγκυμοσύνη.
Σε οριεμένες περιπτώσεις, η εμβρυομεταφορά γίνεται σε «φυσικό κύκλο» της λήπτριας.
Η καταλληλότητα της μήτρας εξετάζεται υπερηχογραφικά και ορμονικά.

Επιπλέον, μια δοκιμαστική εμβρυομεταφορά γίνεται για να επιβεβαιωθεί η προσβασιότητα του ενδομητρίου. Η δοκιμή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί μια ομαλή εμβρυομεταφορά και για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητας εμφύτευσης του εμβρύου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνιστάται Υστεροσκόπηση, πριν από την εμβρυομεταφορά.

2. Γονιμοποίηση

Τα ωάρια γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας και, στην συνέχεια, τοποθετούνται σε κλίβανο υπό ιδανικές συνθήκες.
Μετά τη γονιμοποίηση και για τις επόμενες 2 – 6 ημέρες γίνεται η κυτταρική διαίρεση στο εργαστήριο. Τα γονιμοποιημένα ωάρια τώρα ονομάζονται έμβρυα.

3. Εμβρυομεταφορά

Την ημέρα της εμβρυομεταφοράς, συνήθως 2 – 6 ημέρες μετά την ωοληψία, γίνεται η τελική επιλογή των εμβρύων που θα μεταφερθούν στη μήτρα της λήπτριας. Υπάρχει η δυνατότητα κρυοσυντήρησης (κατάψυξη) υπεράριθμων εμβρύων καλής ποιότητας για μελλοντική χρήση.

4. Τεστ εγκυμοσύνης

Δύο εβδομάδες μετά την ωοληψία γίνεται τεστ εγκυμοσύνης με αιματολογικό έλεγχο της β-χοριακής γοναδοτροπίνης.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η μετέπειτα παρακολούθηση είναι σαν μια τυπική κύηση μετά από εξωσωσματική.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 420020 ή στο info@embryoclinic.eu