fbpx

Donacija jajnih ćelija je najefikasniji tretman u sledećim slučajevima:

▪ Ograničena ili potpuno nepostojeća proizvodnja jajnih ćelija (npr. prevremena menopauza)
▪ Slaba ovarijalna reakcija na stimulaciju uz terapiju.
▪ Predhodno neuspele VTO

U takvim okolnostima jajne ćelije pacijentkinje se zamenjuju jajnim ćelijama mlađe donatorke.
Do nedavno jajne ćelije uzimane su od donatorke, koja bi istovremeno sa pacijentkinjom – primaocem bila podvrgnuta tretmanu.
Međutim, razvoj vitrifikacije omogućio je stvaranje “banaka” jajnih ćelija čime se poboljšava dostupnost jajnih ćelija za donaciju.

Dosadašnje iskustvo i rezultati ukazuju da je taj metod veoma pogodan za neke parove.
Grčki zakon (N 3305/2005) diktira pravila i procedure pri doniranju jajnih ćelija.

 

Doniranje jajnih ćelija kod parova sa problemom steriliteta

Neki parovi koji se podvrgavaju VTO tretmanu daju svoju pismenu saglasnost da doniraju višak jajnih ćelija drugim parovima koji imaju problem steriliteta.
Višak embriona dobrog kvaliteta takođe može biti krioprezervisan.

 

O našim donatorkama

Svaka zdrava žena ispod 35 godina starosti sa ispravnom porodičnom medicinskom istorijom može teoretski postati donator jajnih ćelija. Sve kandidatkinje prilažu punu evidenciju o svojoj medicinskoj istoriji, popunjavaju genetski upitnik i zatim se podvrgavaju opsežnim testovima.
U skladu sa grčkim zakonom, donacija mora biti anonimna a žena – primalac ne moze imati više od 50 godina.

Donatorke jajnih ćelija dobijaju nadoknadu za svoje lekove i druge zdravstvene troškove, u skladu sa grčkim zakonom.
Kada žene odluče da postanu donatorke, većina njih je motivisana željom da pomogne drugim parovima da ostvare svoj san o roditeljstvu.
Grčki zakon propisuje da je donacija jajnih ćelija striktno anonimna. Donatorke obično dolaze u kontakt sa Centrom na različite načine. Svaka potencijalna donatorka je podvrgnuta svim neophodnim medicinskim i psihološkim pregledima pre nego što bude prihvaćena u Program donatorki jajnih ćelija naše Klinike.
Medicinski i ostali podaci o donatorkama su mnogo detaljniji u odnosu na lične i medicinske podatke o pacijentkinjama.

CIKLUS DONACIJE JAJNIH ĆELIJA

DONATORKA

1. Hormonalna stimulacija jajnika za proizvodnju jajnih ćelija

U tipičnom VTO ciklusu donatorke jajnih ćelija primaju lekove za stimulaciju 10 do 20 dana, u zavisnosti od slučaja. Za to vreme se vrše česte kontrole ultrazvučnim pregledima i analizama krvi. Donatorka sve vreme može raditi kao i obično.
Preporučuju se zdrava ishrana i zdrav način života (bez pušenja i konzumiranja alkohola itd.) Kad folikuli sazru, primenjuje se humani horionski gonadotropin (hCG) i za 34 do 36 sati se vrši aspiracija jajnih ćelija.

2. Aspiracija jajnih ćelija

Aspiracija jajnih ćelija se radi otprilike 34 do 36 sati posle primene hCG.
Postupak traje otprilike 15 minuta uz kratkotrajnu intravensku anesteziju. Donatorka će se u potpunosti oporaviti 1-2 sata nakon postupka i može napustiti kliniku.

PRIMALAC

1. Priprema materice za implantaciju embriona
Pacijentkinja prima hormonsku terapiju kako bi se materica pripremila da primi embrione i da podrži trudnoću.
U nekim slučajevima transfer embriona se radi tokom prirodnog ciklusa (bez hormonalne terapije).
Materica se prati ultrazvučnim pregledima i merenjem nivoa hormona u krvi.

Jedan probni transfer će biti obavljen kako bi se utvrdila pristupačnost endometrijumu za implantaciju embriona. Ova proba je neophodna, kako bi se osigurao uspešan embrio transfer i kako bi se maksimalno povećale šanse za implantaciju embriona.
U nekim slučajevima se preporučuje histeroskopija pre embrio transfera.

2. Oplodnja

Jajne ćelije se oplođuju spermom partnera u zatim se kultivišu u inkubatoru pod odgovarajućim uslovima.
Nakon fertilizacije i tokom narednih 2-6 dana u laboratoriji se deli ćelija. Oplođene jajne ćelije se sada nazivaju embrioni.

3. Vraćanje embriona u matericu: Embrio transfer

Na dan embrio transfera, obično 2-6 dana posle aspiracije jajnih ćelija, biraju se embrioni koji će biti preneseni u matericu pacijentkinje. Ako nastane višak embriona dobrog kvaliteta, postoji opcija da se zamrznu, kako bi mogli da se sačuvaju i iskoriste u budućnosti.

4. Test na trudnoću
Dve nedelje posle aspiracije jajnih ćelija, radi se test na trudnoću (meri se nivo hormona β-HCG u krvi).
Ako je rezultat pozitivan, trudnoća se prati kao i svaka trudnoća nastala putem VTO.

Za više informacija kontaktirajte nas na telefon +30 2310 420020 ili nam pošaljite email info@embryoclinic.eu