fbpx
EmbryoClinic | ecoIVF
At EMBRYOCLINIC we join forces to provide quality of care and fertility services customized to our patients. We are committed to effectiveness, safety and excellence. EmbryoClinic’s Medical Team was established in 1999 and its extensive experience is a guarantee for success in an ethical and safe environment. Cutting edge medical technology is used and current medical protocols applied in accordance to the latest international guidelines.
fertility, infertility, female fertility, male fertility, female infertility, male infertility, boost your fertility, Endometriosis, Pelvic infection, ovarian surgery, Irregular menstrual cycle, amenorrhoea, Chronic testicular pain, hormonal evaluation, semen analysis, Intrauterine insemination, IUI, IVF, in vitro fertilisation, Assisted Reproduction, Ovulation induction, STAGES OF IVF, Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI, Assisted Hatching, AH, Percutaneous Epidydimal Sperm Aspiration, PESA, Testicular Sperm Extraction, TESE, Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD, Donor Eggs, ecoIVF, mini IVF, Natural cycle IVF, mild stimulation IVF, Egg Sharing, Fertility preservation, SPERM DONATION, EGG DONATION, HOLISTIC APPROACH, fertility massage, fertility nutrition, fertility acupuncture
26609
page-template-default,page,page-id-26609,page-child,parent-pageid-26597,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-4.4.1533193858,select-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Takođe poznat kao ‘’mini IVF’’ je tehnika vantelesne oplodnje sa blažom stimulacijom, pa se tako radi o ekonomičnijoj alternativi u odnosu na klasičnu VTO.

Prednosti ovog programa uklljučuju:

  • Značajno nižu cenu tretmana.
  • Smanjene doze lekova s’ obzirom da se radi o blažoj stimulaciji.
  • Minimalna medicinska kontrola, što dozvoljava veću slobodu i fleksibilnost paru.
  • Niža cena omogućava da više parova mogu da probaju ovu tehniku.
Prirodni ciklus (bez lekova) ili blaga stimulacija IVF (malo lekova)

Prirodni ciklus IVF je sličan klasičnim IVF, osim što se ne primenjuju lekovi za stimulisanje jajnika (u nekim slučajevima, mala doza lekova se može primeniti, da bi se adekvatno kontrolisala ovulacija). Pacijentkinja se prati ultrazvučnim skeniranjem i analizama krvi, kako bi se imao uvid u razvoj folikula.

Kada dominantni folikul dostigne odgovarajuću veličinu, vrši se apiracija jajnih ćelija. Jajne ćelije se potom oplođuju u laboratoriji na isti način kao u uobičajenom IVF ciklusu.

Ako se proizvede održivi embrion, koji se normalno razvija, preneće se u matericu.

Prirodna IVF je odnedavno sve popularnija metoda začeća , kao alternativa konvencionalnoj IVF.

Ova metoda ima brojne prednosti u odnosu na standardnu IVF, uključujući eliminaciju rizika za sindrom ovarijalne hiperstimulacije (OHSS), uopšte (ili vrlo malo) injekcije gonadotropina, tako da je cena postupka niža. Sem toga izbegavase proizvodnja velikog broja embriona i eliminišu se višestruke trudnoće. Osnovni nedostatak je smanjena stopa trudnoće u odnosu na IVF sa stimulacijom jajnika.

Međutim, u nekim slučajevima, kao što je niska ovarijalna rezerva, neodgovarajuće reagovanje na ovarijalnu stimulaciju ili godine starosti pacijentkinje, ova tehnika može dati isto tako dobre rezultate kao i u ciklusima stimulacije jajnika.

Deljenje jajnih ćelija

Pod određenim okolnostima (npr. kada je žena mlada, u slučajevima problema sa jajovodima ili kada je prisutan neki od faktora neplodnosti kod muškog partnera), par može odlučiti da donira višak svojih jajnih ćelija drugom paru koji ne može da proizvede svoje jajne ćelije.

Žena koja će “podeliti” svoje jajne ćelije će proći kroz klasični IVF ciklus, uključujući stimulaciju jajnika, aspiraciju jajnih ćelija i transfer embriona. Višak će se dati ženi-primaocu, čija materica će biti pripremljena hormonskom terapijom za implantaciju embriona. Ovaj proces rezultira značajnim smanjenjem troškova tretmana.

Obe strane su zaštićene postojećim Grčkim zakonom 3305/2005.

Imate više pitanja?
Kontaktirajte nas na telefon +30 2310 420020 ili nam pošaljite email info@embryoclinic.eu