fbpx

Prvi korak: Injekcija ovulacije

Hormonske inekcije su primenjene, kako bi se podstakla proizvodnja što većeg broja jajnih ćelija.

Najčešće je to jedan od sledećih protokola stimulacije:

 • Dugačak protocol sa agonist-om
  Ova terapija traje otprilike 20 dana. Tokom tog perioda preporučuju se umerene aktivnosti i rad, zdrava ishrana i prekid pušenja. Nakon početka tretmana, pacijentkinjama se savetuje da uzimaju svakodnevno suplement folne kiseline.
 • Kratak protocol sa antagonist-om
  Terapija traje otprilike 10 dana i podrazumeva 1-2 potkožnih injekcija dnevno koje se daju u predelu malog stomaka. Istovremeno, pacijentkinja se prati ultrazvučnim pregledima i analizama krvi, ukopno 2-4 puta. Tokom terapije, preporučuju se, umerne aktivnosti i rad, zdrava ishrana i prekid pušenja.
  Nakon početka terapije, pacijentkinjama se savetuje da uzimaju dnevnu dozu folne kiseline.
 • Protokol Elonva
  Terapija traje otprilike 10 dana. Tom prilikom, pacijentkinja daje ukupno 2 potkožne inekcije u predelu malog stomaka, prolazi kroz 2 ultrazvučna pregleda i 2 analize krvi. Tokom tretmana, preporučuju se umerne aktivnosti i rad, zdrava ishrana i prekid pušenja.
  Nakon početka tretmana, pacijentkinjama se savetuje da uzimaju dnevnu dozu folne kiseline.

Sve inekcije su obično potkožne i mogu se izvesti od strane pacijentkinje.

Napredovanje stimulacije ovulacije se prati redovnim ultrazvučnim pregledima i analizama krvi.

Drugi korak: Aspiracija jajnih ćelija

Aspiracija jajnih ćelija je procedura tokom koje ginekolog prikuplja jajne ćelije iz jajnika upotrebom tanke igle, prateći tok procedure transvaginalnim ultrazvukom. Pacijentkinja je tokom procedure pod blagom anestezijom. Postupak traje oko 15 minuta.

Obično se pruža blaga anestezija, iako se ponekad prikupljanje jajnih ćelija vrši uz lokalnu ili bez anestezije (npr. kada su u pitanju prirodni menstrualni ciklusi).

Treći korak: Oplodnja-fertilizacija i kultuvisanje embriona

Embriolog oplođuje jajne ćelije nekoliko sati nakon aspiracije koristeći spermu partnera ili klasičnim procesom VTO ili mikrofertilizacijom (ICSI).

U postupku klasične VTO, stotine hiljada spermatozoida se stavlja u posudu za kultivaciju zajedno sa jajnim ćelijama i vrši se oplodnja.
U slučaju mikrofertilizacije (ICSI), embriolog bira jedan spermatozoid koji je po njemu najpogodniji i ubrizgava ga u citoplazmu jajne ćelije prateći proceduru putem specijalnog mikroskopa i veoma delikatnim tehnikama.

Mikrofertilizacija (ICSI) je indikovana kod parova sa veoma malim brojem ili lošim kvalitetom spermatozoida, kako bi se izvršila oplodnja u laboratoriji.

Mikrofertilizacija (ICSI) se preporučuje parovima koji su već imali neuspele pokušaje klasičnih postupaka VTO.

Specialne urološke procedure, kao što je biopsija testisa, koje su dostupne i preporučuju se u slučajevima kada je teško dobiti spermu ili kada nema spermatozoida u ejakulatu.

Sledećeg dana jajne ćelije se proveravaju na oplodnju, a zatim i na ćelijsku deobu.
Embrioni se inkubiraju pod specijalno određenim uslovima, u roku od 2 do 5 dana.

Četvrti korak: Embrio transfer

Embrioni se mogu preneti u matericu pacijentkinje bilo kad između 2-og i 5-og dana posle aspiracije jajnih ćelija.

Embrioni se vraćaju u materičnu šupljinu uz pomoć mekog katetera i uz ultrazvučno skeniranje procedure.

Anestezija obično nije potrebna za ovaj postupak.

Peti korak: Test trudnoće

Dve nedelje nakon aspiracije jajnih ćelija, radi se krvni test trudnoće, koji meri nivo humano horionskog gonadotropina (β-hcg).

Ako je test pozitivan (β-hCG> 20 IU / lt), savetuje se ponavljanje za 2-3 dana da bi se rezultat potvrdio, kao i ultrazvučna kontrola za 2 nedelje.

Imate više pitanja?
Kontaktirajte nas na telefon +30 2310 420020 ili nam pošaljite email info@embryoclinic.eu