Γονιμότητα

Γυναικεία γονιμότητα

Η πρώτη περίοδος (εμμηναρχή) εμφανίζεται κατά μέσο όρο σε ηλικία 12 – 13 ετών και παύει στην εμμηνόπαυση σε ηλικία 50 ετών περίπου. Αν και οι γυναίκες μπορούν να συλλάβουν σε οποιαδήποτε μέρα του κύκλου της περιόδου τους, η μέγιστη γονιμότητα εντοπίζεται δύο ημέρες πριν και δύο ημέρες μετά την ωορρηξία. Αυτό το παράθυρο γονιμότητας ποικίλλει μεταξύ των γυναικών, όπως και από κύκλο σε κύκλο της ίδιας γυναίκας. Το ωάριο μπορεί να γονιμοποιηθεί μέχρι και 2 μέρες μετά την ωορρηξία. Τα σπερματοζωάρια επιβιώνουν μεταξύ 2 – 3 μέρες στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας, με μέγιστο διάστημα τις 5 ημέρες. Αυτές οι διακυμάνσεις είναι σημαντικοί παράγοντες για τα ζευγάρια που εφαρμόζουν την ημερολογιακή μέθοδο αντισύλληψης.

Οι πιθανότητες σύλληψης των γυναικών εξαρτόνται κυρίως από την ηλικία και διαμορφώνονται ως εξής:

 • Γυναίκες ηλικίας 30 ετών
  • 75% θα συλλάβουν εντός 1 έτους
  • 91% θα συλλάβουν εντός 4 ετών
 • Γυναίκες ηλικίας 35 ετών
  • 66% θα συλλάβουν εντός 1 έτους
  • 84% θα συλλάβουν εντός 4 ετών
 • Γυναίκες ηλικίας 40 ετών
  • 44% θα συλλάβουν εντός 1 έτους
  • 64% θα συλλάβουν εντός 4 ετών

 

Γενικά, ζευγάρια μετά από 1 χρόνο προσπάθειας, συνιστάται να επισκεφτούν τον ειδικό Γυναικολόγο Αναπαραγωγής. Σε περίπτωση επιβαρυμένου ιστορικού, όπως ιστορικό αποβολών, γυναικολογικών επεμβάσεων κλπ όπως και σε γυναίκες μεγαλύτερες από 35 ετών, συνιστάται πιο έγκαιρη επίσκεψη στον Ειδικό για να μην χαθεί περισσότερος πολύτιμος χρόνος.

Ανδρική γονιμότητα

Η προχωρημένη ηλικία στους άνδρες συνδέεται με ελάττωση του όγκου του σπέρματος, λιγότερα σπερματοζωάρια (ολιγοσπερμία), καθώς και σπερματοζωάρια με μειωμένη κινητικότητα (ασθενοσπερμία) και παθολογική μορφολογία (τερατοσπερμία).

 • Στους άνδρες 20-39 ετών, 90% των εκφορητικών σωληναρίων περιέχουν ώριμα σπερματοζωάρια.
 • Στους άνδρες 40-69 ετών, 50% των εκφορητικών σωληναρίων περιέχουν ώριμα σπερματοζωάρια.
 • Στους άνδρες ≥80 ετών, 10% των εκφορητικών σωληναρίων περιέχουν ώριμα σπερματοζωάρια.

Τα ποσοστά αυτά επιδεινώνονται από παράγοντες του τρόπου ζωής όπως κάπνισμα, αλκοόλ, παχυσαρκία κλπ (βλ. Υπογονιμότητα). Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόπου να βελτιώσει έναν άντρας την αναπαραγωγική του υγεία με μερικές απλές και εύκολες συμβουλές (βλ. Καλές συνήθειες γονιμότητας).