Ειδίκευση Μαιευτική & Γυναικολογία
Αναπαραγωγική Ιατρική
Γυναικολογική Χειρουργική
Τίτλοι MD, MSc, PhD
Τομείς Ειδημοσύνης
 • Μαιευτική
 • Γυναικολογία
 • Αναπαραγωγική Ιατρική
 • Υστεροσκόπηση
 • Λαπαροσκόπηση
Γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Φύλο Άνδρας

Dr. Νίκος Τσάγιας

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
 • 2014 – σήμερα: EmbryoClinic IVF, Θεσσαλονίκη
 • 2015 – σήμερα: EmbryoClinic IVF, Πτολεμαΐδα
 • 2015 – 2016: Καθηγητής στο ΤΕΙ Μαιευτικής Δυτικής Μακεδονίας
 • 2012: Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • 2011-2015: Ειδικευόμενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας
 • 2009: Ειδικευόμενος Ιατρός στη Χειρουργική
 • 2006: Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • 2003: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • 2001: Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης