Υπηρεσίες για τη ΓΥΝΑΙΚΑ

Η κατάλληλη φροντίδα και υπηρεσίες για τη γυναίκα έχουν δεσπόζουσα θέση σε όλες τις διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις στην Υποβοηθουμένη Αναπαραγωγή. Καθώς οι γυναίκες παρέχουν τόσο το ήμισυ του γενετικού υλικού του εμβρύου (το ωάριο), όσο και τη θέση της εμφύτευσης και κύησης (τη μήτρα), εξειδικευμένα διαγνωστικά τεστ και θεραπευτικές μέθοδοι είναι διαθέσιμες και για τους δύο ρόλους σε κάθε στάδιο.

Στην EmbryoClinic προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών για τις γυναίκες, σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους προς τη μητρότητα.

Έλεγχος γονιμότητας για τη γυναίκα

 • Εργαστηριακός έλεγχος
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • Γενετικός έλεγχος
 • Ενδοσκοπικός έλεγχος
IVF/ICSI

 • IVF σε φυσικό κύκλο
 • IVF με ήπια διέγερση
 • IVF με κανονική διέγερση
Δωρεά ωαρίων

 • Ανώνυμη/επώνυμη
 • Ενδελεχής έλεγχος δοτριών
 • Ελαστικό πρόγραμμα επισκέψεων
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
Κρυοσυντήρηση ωαρίων

 • Ασφαλής διαδικασία
 • Εφεδρικός σχέδιο
 • Μακροπρόθεσμη κρυοσυντήρηση
 • Ασφαλές για τα ωάρια