Επαγωγή ωοθυλακιορρηξίας

Πρόκειται για ένα απλό πρόγραμμα που ενδείκνυται για θεραπεία γονιμότητας σε γυναίκες με επηρεασμένη λειτουργία ωοθυλακιορρηξίας. Ο κύριος σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να βοηθήσουμε την ωοθήκη να απελευθερώσει το ώριμο ωοθυλάκιο. Ακολούθως, το ωάριο μπορεί να γονιμοποιηθεί με φυσιολογική σύλληψη , με ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) ή με IVF/ICSI.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  • Αρχική εκτίμηση κατά τις πρώτες μέρες του έμμηνου κύκλου (εξετάσεις αίματος και υπερηχογραφία), ώστε να εξασφαλιστεί νη παρουσία των βέλτιστων συνθηκών για την έναρξη του προγράμματος.
  • Έναρξη του θεραπευτικού πλάνου. Συνηθέστερα, χρησιμοποιείται κιτρική κλομιφαίνη, μία μη ορμονική ουσία, ξη οποία διεγείρει την ενδογενή, φυσική παραγωγή ορμονών του σώματος. Εναλλακτικά, μπορεί να προσφερθεί ήπια ορμονική διέγερση για λίγες μέρες, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η ωρίμανση του ωαρίου.
  • Παρακολούθηση κάθε 2-4 ημέρες με υπερηχογραφία ή με εξετάσεις αίματος, ανάλογα με τη μέθοδο επαγωγής και άλλα χαρακτηριστικά.
  • Υπολογισμός του χρόνου ωοθυλακιορρηξίας, με βάση μετρήσεις της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) ή προγραμματισμένης ωοθυλακιορρηξίας μέσω πυροδότησης.
  • Προγραμματισμός συνουσίας ή ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) κατάλληλα συγχρονισμένης με την ωοθυλακιορρηξία.

 

Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται σε γυναίκες με ασταθή ωοθυλακιορρηξία (όπως γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή δυνητικά και γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα).