Κρυοσυντήρηση εμβρύου

Η κρυοσυντήρηση εμβρύου είναι ένας θεμελιώδης λίθος της σύγχρονης Αναπαραγωγικής Ιατρικής, καθώς επιτρέπει την αποθήκευση των επιπλέον εμβρύων που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χρήση στο μέλλον. Η τεχνολογία κρυοσυντήρησης εμβρύων αυξάνει τον αριθμό των πιθανών προσπαθειών που είναι διαθέσιμες στο άτομο ή το ζευγάρι, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου κύκλος διέγερσης πριν από κάθε προσπάθεια.

Εάν επιτευχθεί κύηση, τα έμβρυα αυτά μπορούν να μείνουν στην κρυοσυντήρηση μέχρι να χρειαστούν ξανά για δεύτερη εγκυμοσύνη, ή εναλλακτικά μπορούν να δωρισθούν ή να καταστραφούν εάν έχει ολοκληρωθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός. Τα δωρισμένα έμβρυα μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας ή μπορούν να προσφερθούν αλτρουιστικά (δηλαδή χωρίς χρηματική αμοιβή) σε κάποιο άλλο άτομο ή ζευγάρι που αντιμετωπίζει δυσκολίες (δείτε δωρεά εμβρύου).

Οι σύγχρονες μέθοδοι κατάψυξης, όπως η υαλοποίηση και τα καλά δοκιμασμένα πρωτόκολλα αποθήκευσης εξασφαλίζουν πως η ποιότητα και το δυναμικό εμφύτευσης των διατηρημένων εμβρύων δεν επηρεάζεται και μελέτες έχουν δείξει πως τα έμβρυα μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένα για χρόνια χωρίς σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις.