Κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού

Αυτή η διαδικασία είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή της της συντήρησης γονιμότητας, όπου αντί για διατήρηση μεμονωμένων ωαρίων όπως στην κρυοσυντήρηση ωαρίων (σύνδεση σε κρυοσυντήρηση ωαρίων) γίνεται αφαίρεση και συντήρηση του ωοθηκικού φλοιού, του ιστού της ωοθήκης που παράγει τα ωάρια. Ο ιστός αυτός μπορεί αργότερα να επανεμφυτευτε στο σώμα της γυναίκας. Το επιπρόσθετο πλεονέκτημα με αυτή την επιλογή είναι η διατήρηση τόση της αναπαραγωγικής όσο και της ενδοκρινικής λειτουργικότητας της ωοθήκης, δηλαδή ο επανεμφυτευμένος ιστός μπορεί τόσο να παράγει ωάρια, όσο και τις απαραίτητες ορμόνες του φύλου.

Πρόκειται για μια πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία προτείνεται για:

  • Νέα ή έφηβα κορίτσια και νέες γυναίκες οι οποίες πρέπει να λάβουν χειρουργική θεραπεία, χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία στα πλαίσια της αντιμετώπισης του καρκίνου.
  • Άτομα τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση αλλαγής φύλου.

Όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη, ο ωοθηκικός ιστός ξεπαγώνεται με τη χρήση ειδικών τεχνικών και ύστερα, με βάση τις ιατρικές ενδείξεις και τις προτεραιότητες της γυναίκας, ο ιστός αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ωρίμανση των ωοθυλακίων που περιέχονται στο ιστικό δείγμα σε εργαστηριακές συνθήκες έξω από το σώμα μέχρι να παραχθούν ώριμα ωοθυλάκια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γονιμοποίηση μέσω IVF.
  • Εμφύτευση του ιστικού δείγματος πίσω στο σώμα (αυτόλογη μεταμόσχευση) και αποκατάσταση της φυσιολογικής ωοθηκικής λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο, η σύλληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι φυσιολογικά είτε μέσω διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
  • Δωρεά του ιστού σε άλλη γυναίκα, η οποία έχει χάση την αναπαραγωγική της λειτουργία.