Υπηρεσίες για τον ΑΝΤΡΑ

Οι υπηρεσίες γονιμότητας για τους άνδρες συχνά, δυστυχώς, παραμελούνται στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, με κύριο σημείο εστίασης σχεδόν εξ ολοκλήρου τη γυναίκα. Ωστόσο, σχεδόν στις μισές περιπτώσεις υπογονιμότητας, οι παράμετροι γονιμότητας του άνδρα αποτελούν έναν παράγοντα που συνεισφέρει στην εμφάνιση υπογονιμότητας και στόχους βελτίωσης με την κατάλληλες διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες.

Στην EmbryoClinic, βλέπουμε το ζευγάρι συνολικά και δεν παραμελούμε τη σημασία και τη συνεισφορά της ανδρικής γονιμότητας, μέσω μιας σειράς από διαφορετικές υπηρεσίες που εστιάζουν στους άνδρες ασθενείς μας.

Έλεγχος ορμονών

 • Τεστοστερόνη (Τ)
 • Οιστραδιόλη (Ε2)
 • Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)
 • Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)
 • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)
 • Προλακτίνη (Pro)
Προχωρημένη προετοιμασία σπέρματος

Ιδανική για περιπτώσεις με:

 • Αυξημένο DFI
 • Αυξημένο οξειδωτικό στρες
 • Τερατοσπερμία (υψηλό ποσοστό παθολογικών μορφών)
 • Επαναλαμβανόμενες αποβολές
Ανδρολογικός έλεγχος

 • Ιατρικό ιστορικό
 • Κλινική εξέταση
 • Εργαστηριακή διερεύνηση
 • Απεικονιστικές εξετάσεις
Ορχική συλλογή σπέρματος

Προχωρημένη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική για να προσπελαστεί η ανάγκη εκσπερμάτισης και να συλλεχθεί το σπέρμα άμεσα από τους όρχεις, σε σοβαρές περιπτώσεις αζωοσπερμίας.

 • TESA
 • TESE
 • Micro-TESE