Ανδρολογική εξέταση

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των γυναικών, οι περισσότεροι άνδρες δεν πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους της αναπαραγωγικής λειτουργίας και της γονιμότητας. Αυτό το γεγονός είναι αρκετά δυστυχές, καθώς περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις υπογονιμότητας που παρατηρούνται στα ζευγάρια μπορούν να περιλαμβάνουν συνεισφορά του ανδρικού παράγοντα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είχε βρεθεί και αντιμετωπιστεί νωρίτερα, εάν είχε πραγματοποιηθεί προηγούμενος έλεγχος. Επιπρόσθετα, έγκαιρη και σωστή εκτίμηση του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος μπορεί να διαγνώσει και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και τυχών σεξουαλικών δυσλειτουργιών.

Η διερεύνηση του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Ιατρικό ιστορικό

Προηγούμενα συμβάντα που αφορούσαν τραύμα στην περιοχή των όρχεων, χρόνια συμπτώματα, επαγγελματική έκθεση σε επιβλαβείς παράγοντες και κινδύνους και παράγοντες του τρόπου ζωής είναι μόνο μερικές χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση και τη θεραπεία κοινών αιτιών ανδρικής υπογονιμότητας.

2) Κλινική εξέταση

Απλή κλινική εξέταση των ανδρικών αναπαραγωγικών οργάνων από Ειδικό Ανδρολόγο μπορεί να αποκαλύψει υποκείμενες, ασυμπτωματικές καταστάσεις οι οποίες συσχετίζονται με την υπογονιμότητα, όπως η κιρσοκήλη.

3) Εργαστηριακή διερεύνηση

Αυτά τα τεστ παρέχουν τις περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση της ανδρικής γονιμότητας και μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του αρχικού ελέγχου γονιμότητας του ζευγαριού. Αυτά μπορεί να ποικίλουν από πολύ βασικά τεστ, όπως σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια σπέρματος μέχρι πιο προχωρημένες τεχνικές όπως προσδιορισμός κατακερματισμού DNA και οξειδωτικού στρες του σπέρματος.

4) Απεικονιστικός έλεγχος

Πρόκειται για μία προέκταση της κλινικής εξέτασης και περιλαμβάνει εξέταση της εσωτερικής δομής και λειτουργίας του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος και μπορέι να βοηθήσει σημαντικά στη διάγνωση ανατομικών αιτιών ανδρικής υπογονιμότητας (δείτε Υπέρηχος).