Καλλιέργεια σπέρματος

Η καλλιέργεια σπέρματος είναι μια συμπληρωματική εξέταση στο σπερμοδιάγραμμα η οποία μπορεί να προσδιορίσει εάν υπάρχει ενεργός λοίμωξη στο δείγμα σπέρματος την περίοδο της συλλογής. Οι λοιμώξεις είναι γνωστό πως επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος, επομένως η καλλιέργεια σπέρματος παρέχει σημαντικές κλινικές πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τον Ειδικό Γονιμότητας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλάνου θεραπείας, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες.

Η διαδικασία αυτή είναι ακριβώς ίδια με αυτή της συλλογής για τη διενέργεια σπερματογραφήμματος, με την καλλιέργεια σπέρματος συνήθως να πραγματοποιείται πάνω στο ίδιο δείγμα. Είναι σημαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του δείγματος από μικροοργανισμούς του δέρματος ή άλλων περιοχών. Η ενδελεχής πλύση της περιοχής και έπειτα και των χεριών με σαπούνι και νερό (όχι αντισηπτικό) είναι ζωτικής σημασίας. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της συλλογής του δείγματος να αγγίζετε το δοχείο συλλογής μόνο στην εξωτερική μεριά του και να αποφεύγετε να αγγίζετε το εσωτερικό με τα δάκτυλά σας. Μετά την εκσπερμάτιση, βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει προσεκτικά το δοχείο, πάλι χωρίς να αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια.

Ένα μέλος του Ανδρολογικό εργαστηρίου κατόπιν θα τοποθετήσει το δείγμα σας σε καλλιεργητικό υλικό και θα το αφήσει να επωαστεί για 48 ώρες περίπου, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνο για τυχόν μικροοργανισμούς που βρίσκονται παρόντες να αναπτυχθούν επαρκώς και επομένως να αναγνωριστούν.

Τα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα εντός 2-7 εργάσιμων ημερών από τη συλλογή του δείγματος και μπορεί να είναι:

  • Αρνητικό: δεν ανιχνεύτηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί, που σημαίνει πως όλα είναι φυσιολογικά.
  • Θετικό: μερικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί ανιχνεύτηκαν. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιείται αντιβιόγραμμα. Αυτή η δοκιμασία εξετάζει τη δραστικότητα διαφορετικών αντιβιοτικών ουσιών ενάντια στα συγκεκριμένα στελέχη βακτηρίων που έχουν ανιχνευτεί, ώστε να ταυτοποιηθεί το καλύτερο αντιβιοτικό σχήμα. Με ορισμένους μικροοργανισμούς, όπως το μυκόπλασμα ή το ουρεόπλασμα, μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αντιβιόγραμμα, καθώς η θεραπεία είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν απαιτεί τόση διερεύνηση. Μερικές φορές, δύο διαφορετικά στελέχη βακτηρίων μπορεί να είναι παρόντα, γεγονός το οποίο κάνει την επιλογή του πιο κατάλληλου αντιβιοτικού δυσκολότερη, καθώς θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό ενάντια και στα δύο παθογόνα. Σε περιπτώσεις τριών ή περισσότερων παθογόνων, είναι πιθανότερο πως το δείγμα έχει επιμολυνθεί κατά τη συλλογή από κάποια εξωγενή πηγή, οπότε χρειάζεται μια επαναληπτική καλλιέργεια σπέρματος.