Προχωρημένη προετοιμασία σπέρματος

Πέρα από τα πρωτόκολλα της απλής προετοιμασίας σπέρματος, υπάρχουν και μερικές πιο προχωρημένες τεχνικές τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει το Εργαστήριό μας για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν βελτιωμένη επιλογή σπέρματος και βελτιώνουν τις πιθανότητες γονιμοποίησης.

Οι πιο αξιόλογη από αυτές τις τεχνικές είναι ο μικρορευστομηχανικός διαχωρισμός (microfluidic sorting). Η τεχνική αυτή αξιοποιεί ειδικά προετοιμασμένα πλακίδια, τα οποία αναγκάζουν τα σπερματοζωάρια να κολυμπήσουν μέσα από πορώδες υλικό με μικροδιαύλους, προσομοιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις απαιτητικές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα σπερματοζωάρια από τη φύση τους στη διαδρομή προς το ωάριο.

Εξαιτίας της απαιτητικής φύσης αυτής της μεθόδου διαχωρισμού, μόνο τα υγιή σπερματοζωάρια έχουν τις απαραίτητες εφεδρείες για να περάσουν τα εμπόδια, ενώ τα παθολογικά, αλλοιωμένα ή δυσλειτουργικά (τα οποία είναι και πιο πιθανό να αποτύχουν στη γονιμοποίηση ή να οδηγήσουν σε γενετική ανωμαλία στο έμβρυο) διαχωρίζονται και απορρίπτονται.

Αυτός ο αυστηρότερος έλεγχος ποιότητας είναι ιδανικός για περιπτώσεις με: