Σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εκτίμησης της ανδρικής υπογονιμότητας. Πρόκειται για ένα απλό τεστ το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση του δυναμικού γονιμότητας του σπέρματος μέσω μέτρησης ορισμένων παραμέτρων και αποτελεί συχνά προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε άτομο αναζητεί υπηρεσίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η διενέργεια σπερμοδιαγράμματος είναι τεχνικά μια απλή και γνωστή διαδικασία. Το μόνο που απαιτείται είναι ένα δείγμα σπέρματος από τον σύντροφο, το οποίο παράγεται μέσω αυνανισμού σε καθαρό περιβάλλον. Είναι σημαντικό η συλλογή δείγματος σπέρματος να πραγματοποιείται μετά από 2-5 μέρες σεξουαλικής αποχής και ο σύντροφος να είναι υγιής. Ένα ξεχωριστό δωμάτιο στο χώρο της κλινικής πρέπει να είναι διαθέσιμο, με την αναγκαία ιδιωτικότητα για τη διαδικασία. Το δείγμα σπέρματος συλλέγεται σε ένα αποστειρωμένο κύπελο και δίνεται στο προσωπικό του Ανδρολογικού Εργαστηρίου, ώστε να ξεκινήσει η ανάλυση.

Κατόπιν ανάλυσης κάτω από μικροσκόπιο, μαζί με επιπλέον εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμασίες, ένα τελικό πόρισμα από το Ανδρολογικό εργαστήριο χορηγείται το οποίο εκτιμάει την ποιότητα του σπέρματος με τη χρήση πολλών διαφορετικών δεικτών και παραμέτρων. Οι πιο σημαντικές παράμετροι είναι οι εξής:

 • Όγκος σπέρματος: η συνολική ποσότητα του σπέρματος σε mL από την εκσπερμάτιση.
 • Συγκέντρωση σπέρματος: είναι ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά mL. Είναι η πιο βασική παράμετρος εκτίμησης και είναι πολύ ενδεικτική της κατάστασης γονιμότητας του άνδρα. Ένας χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων είναι ενδεικτικός ολιγοσπερμίας και θα πρέπει να διερευνείται περαιτέρω.
 • Κινητικότητα σπέρματος: αυτή η παράμετρος είναι μια εκτίμηση της ικανότητας κίνησης του σπέρματος. Η κίνηση του σπέρματος είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας του αναπαραγωγικού δυναμικού, καθώς τα σπερματοζωάρια που εμφανίζουν κινητικότητα και ιδιαίτερα αυτά που κινούνται προς μία κατεύθυνση (προωθητική κινητικότητα), είναι πιο πιθανό να φτάσουν στον ωάριο και να το γονιοποιήσουν.
 • Μορφολογία του σπέρματος: ένας σημαντικός παράγοντας στην εκτίμηση της ποιότητας του σπέρματος, καθώς σπερματοζωάρια με παθολογική μορφολογία είναι πιο πιθανό να φέρουν γενετικές ανωμαλίες και επομένως να είναι ακατάλληλα για γονιμοποίηση.
 • Ph σπέρματος: πρόκειται για ένα μέτρο της οξύτητας του σπέρματος, καθώς ένα υπερβολικά όξινο περιβάλλον στο σπερματικό υγρό επηρεάζει την υγεία και λειτουργία των σπερματοζωαρίων.
 • Ζωτικότητα: το ποσοστό των ζωντανών σπερματοζωαρίων στο δείγμα του σπέρματος. Σε σοβαρές περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας, μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου ζωντανά σπερματοζωάρια στο δείγμα, μια κατάσταση γνωστή ως αζωοσπερμία.
 • Λευκά αιμοσφαίρια/πυοσφαίρια: εάν ανιχνευτούν, αυτά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ενδεικτικά φλεγμονής, η οποία επηρεάζει αρνητικά την φυσιολογική λειτουργία του σπέρματος.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις τιμές αναφοράς για το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το εργαστηριακό εγχειρίδιο εξέτασης και επεξεργασίας ανθρωπίνου σπέρματος από τον ΠΟΥ (6η Έκδοση, 2021):

 • Όγκος σπέρματος (mL): ≥1.4
 • Συγκέντρωση σπέρματος (106 /mL): ≥16
 • Συνολική κινητικότητα (%): ≥40
 • Προωθητική κινητικότητα (%): ≥32
 • Φυσιολογικές μορφές (%): ≥4%
 • Ζωτικότητα (%): ≥58

Είναι σημαντικό να θυμάστε πως αυτές οι τιμές δεν είναι απόλυτες. Στην πραγματικότητα, αυτές οι τιμές έχουν ληφθεί από μία σειρά ανδρών οι οποίοι κατάφεραν να επιτύχουν αυτόματη σύλληψη εντός ενός έτους από την έναρξη των προσπαθειών και αντιπροσωπεύουν την 5η εκατοστιαία θέση όλων των τιμών αυτής της σειράς. Αυτό σημαίνει πως υπήρχαν άνδρες σε αυτή τη σειρά με χειρότερες τιμές από τις ελάχιστες που αναφέρονται παραπάνω, οι οποίοι όμως, ανεξαρτήτως αυτού, κατάφεραν να φτάσουν σε αυτόματη σύλληψη.

Επιπρόσθετα, οι τιμές του σπερμοδιαγράμματος είναι γνωστό πως εμφανίζουν μια διακύμανση ανάμεσα σε διαφορετικά δείγματα του ίδιου άνδρα, καθώς επηρεάζονται από το στρες, τη φλεγμονή και τη συνολική υγεία. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να απογοητευτείτε εάν τα αποτελέσματά σας δεν είναι εντός των φυσιολογικών ορίων και θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό γονιμότητας για το ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά σας.