Υπέρηχος

Οι πιθανές αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας είναι πολλές και διαφορετικές. Για μερικές, αρκούν ορισμένες απλές τροποποιήσεις στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, ωστόσο για άλλες μια πιο ενδελεχής διερεύνηση είναι απαραίτητη. Αν και ο υπέρηχος έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στην εκτίμηση της γυναικείας υπογονιμότητας, έχει εφαρμογή και στον άνδρα. Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπου η απλή κλινική εξέταση μπορεί να μην αποκαλύψει κάποια παθολογία, ο ορχικός υπέρηχος μπορεί να αναδείξει τις απαντήσεις.

Ο ορχικός υπέρηχος είναι μια απεικονιστική τεχνική η οποία αξιοποιεί υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα για να απεικονίσει την εσωτερική δομή του οσχέου και των όρχεων. Η μέθοδος δεν περιλαμβάνει επεμβατική προσέγγιση ή έκθεση σε ακτινοβολία και είναι εντελώς ανώδυνος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, το όσχεο και οι περιβάλλοντες ιστοί διερευνώνται ενδελεχώς. Τα ηχητικά κύματα επιτρέπουν μία λεπτομερή διερεύνηση της ανατομίας, αγγείωσης και αιματικής ροής στον όρχι. Ανωμαλίες σε αυτές τις περιοχές μπορεί να αποτελούν την υποκείμενη αιτία της υπογονιμότητας και μπορεί να είναι αναστρέψιμες. Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα διερευνώνται ενδελεχώς:

  • Ασυνήθης μάζα στον όρχι
  • Σημεία τραύματος ή βλάβης, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ανατομική ακεραιότητα των δομών της περιοχής
  • Ενδείξεις εσωτερικής φλεγμονής
  • Ανώμαλο σχήμα όρχεων
  • Αγγειακές ανωμαλίες (κιρσοκήλη)
  • Ιστικές ανωμαλίες (ανώμαλη ηχοδομή)

Παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα μπορούν να διερευνηθούν περεταίρω μέσω ορχικής βιοψίας ώστε να εξασφαλιστεί η φυσιολογική σπερματογένεση. Αγγειακές ανωμαλίες που αποκαλύπτονται με τον υπέρηχο μπορούν να διορθωθούν χειρουργικά ώστε να αποκατασταθεί η φυσιολογική αιματική ροή και ανατομία της περιοχής.

Σε περιπτώσεις αυξημένης κλινικής υποψίας για παθολογία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος σε σημείο μετά τον όρχι (προστάτης, σπερματοδόχες κύστεις, εκσπερματικός πόρος κλπ), ένα διορθικό υπερηχογράφημα μπορεί ενδεχομένως να προταθεί για να ολοκληρωθεί η διαγνωστική διερεύνηση.